Image In Nationaal Park Drents-Friese Wold is een wandelpad dat speciaal aangelegd en geschikt gemaakt is voor ouderen en mensen die slecht (of niet)  kunnen horen of zien. Dit zogenoemde familiepad is het eerste in zijn soort in Nederland. Voor slechthorenden zijn er langs het pad op verschillende punten geluidsversterkers geplaatst. Op die plekken worden de geluiden uit de natuur versterkt. De natuurgeleiden veranderen met de seizoenen mee. Via een geleidelijn worden slechtzienden geattendeerd op infopanelen waar geur -en voelobjecten aangebracht zijn.

Om het pad toegankelijk te maken voor personen in een rolstoel of rollator is de route verhard. Daarnaast staan er op verzoek van ouderen om de vijftig meter bankjes. Ook is er een mindervalidentoilet geplaatst.

De ontwikkeling en aanleg van het 2,6 km lange pad is gerealiseerd door Staatsbosbeheer en de aanleg hiervan heeft een jaar en 300.000 euro gekost. De kosten zijn opgebracht door Staatsbosbeheer, particulieren en subsidianten.

Bron: DovenTV