Het is één keer per maand op donderdagavond van 19:30 uur tot 21:30.

Bent u doof en komt u van buitenlandse afkomst ?

Wil je de Nederlandse taal leren welke door dove docenten in gebarentaal wordt gegeven en hoe alles gaat in de Nederlandse samenleving zoals:

  • het discussieren over de dagelijkse gebeurtenissen vanuit de kranten, dovennieuws, enz.
  • het bezoeken van de buiten-activiteiten o.a. musea, bibliotheek, gemeenteloketten, enz
  • het leren omgaan met de digitale contacten o.a. teksttelefoon, mailen, msnen, internetten, enz

Kom dan Cursus Nederlandse Taal voor Doven bij Swedoro volgen !

Deze cursus is een vervolg op module 3 en sluit aan op de cursus Taalvaardigheid. Er wordt les gegeven op een inventieve manier, waardoor u de aangeboden NGT input door herhalingen beter begrijpt.

Dat betekent ook dat uw kennis en vaardigheden extra uitgebreid worden. Wat u geleerd hebt bij eerdere AB cursussen, wordt tijdens de de eerste les opgefrist. Tijdens alle lessen is NGT de voertaal; dat betekent dat er geen stem wordt gebruikt. Uw visuele vaardigheden worden op die manier versterkt.

Nederlandse GebarenTaal is als volwaardige taal erkend. Wilt u gebarentaal leren, dan kan dit bij Stichting Welzijn Doven Rotterdam (Swedoro), waar de modulen NGT voor Algemeen Belangstellenden ( AB) worden georganiseerd.

Overal kunt u in aanraking komen met dove mensen zoals op het werk, bij familie of vrienden, bij u in de buurt, bij de sportclub. Deze cursus geeft u de mogelijkheid om te kunnen communiceren met dove mensen en zal uw wereld verbreden.

Gebarentaal is niet moeilijk om te leren en is voor iedereen toegankelijk.