Samenwerking

We staan open om met bezoekers, instellingen en andere mensen van gedachten te wisselen. Ook met de kerk, buurtverenigingen en zusterstichtingen over hoe we in de toekomst samen kunnen werken in het belang van onze stichting en de maatschappij.

SWeDoRo onderhoudt contacten met o.a.:organisaties

 


Gemeente Rotterdam
GGMD voor doven en slechthorenden
Koninklijke Auris Groep
De bij SweDoRo aangesloten organisaties / verenigingen en werkgroepen
De Gelderhorst
Accountant Kernhem
TV-Rijmond
MCS
STAP & Vrijwilligers Vacature Bank CVD
Possibilize (Sencity)
Humanitas
Kentalis
Hogeschool (HU) (Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D)
Polanoschool
Nederlandse Dove Jongeren (NDJ)
Buurtwerk Alexander
Buurtwerk Lage Land
Gro-up Buurtwerk
TaalophetWerk
Concrete Coaching
De Meteoor
DOCK
SWDA
NSGK/ Het Gehandicapte Kind
Stichting Oren en Ogen Tekort
Verenigd Rotterdam
Dovenschap
VGR-Rotterdam
Wesemann Travel
Leger-des-Heils
Jopstap
Oororigineel
Speaksee

SWeDoRo is aangesloten bij VGR en Dovenschap


Vrijwilligers

Zonder sponsors en ons vrijwilligerslegioen van ruim 90 vrijwilligers zou SWeDoRo niet kunnen voortbestaan.