Image Al enkele jaren maakt de Dienst Feestelijkheden van de Stad Gent werk van toegankelijke Gentse Feesten. Waar men bij toegankelijkheid vaak enkel aan de rolstoelgebruiker denkt, gaat men in Gent een stap verder. Bij de organisatie van de Gentse Feesten heeft het bestuur ook oog voor de dove en slechthorende feestgangers. Tolken Vlaamse Gebarentaal. Elke dag zal er één activiteit uit het Gentse Feestenprogramma getolkt worden naar Vlaamse Gebarentaal. De Dienst Feestelijkheden betaalt de tolken. De dove persoon dient enkel vooraf in te schrijven voor de activiteit bij de Cel Personen met een Handicap.
Bij de keuze had de dovengemeenschap inspraak en het resultaat is een gevarieerd aanbod van tien mogelijkheden. Gaande van een voorstelling van Raf Coppens tot zelfverdedigingtechnieken uit China.

Geschreven teksten
Voor dove en slechthorende personen die geen gebruik maken van tolken Vlaamse Gebarentaal, worden bij rondleidingen en andere activiteiten geschreven teksten voorzien. Zo kan men toch de uitleg van de gids volgen. De dienst Cel Personen met een Handicap roept de organisatoren op om bij hun activiteiten deze teksten ter beschikking te stellen. Geïnteresseerde feestgangers kunnen via eenvoudige inschrijving deze teksten reserveren bij de Cel Personen met een Handicap.

AVS haalt primeur
Elke dag tijdens de feestelijke periode zendt de regionale zender AVS het Gentse Feesten Magazine uit. Dit tv-programma brengt gedurende 10 minuten allerlei interessante nieuwtjes over de Gentse Feesten. Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, drong er op aan het programma toegankelijk te maken voor dove kijkers. Dankzij de steun van de stadsdienst Cel Personen met een Handicap en de bereidwilligheid van AVS, zal het Gentse Feesten Magazine elke dag getolkt worden naar Vlaamse Gebarentaal.

Een ware primeur voor Vlaanderen, want tot nu toe worden bij geen enkel tv-programma tolken Vlaamse Gebarentaal ingeschakeld. AVS zag de vraag van Fevlado als een uitdaging en neemt de technische organisatie voor haar rekening. De Stad Gent zorgt voor de betaling van de tolken. Fevlado vzw adviseerde hoe men de tolk Vlaamse Gebarentaal op een aangename en duidelijke manier in beeld kon brengen.

Vanaf zaterdag 19 juli 2008 kan men bij de eerste herhaling van het Gentse Feesten Magazine het hele programma volgen in Vlaamse Gebarentaal. Daarna wordt het programma afwisselend met en zonder tolk herhaald.

Voor wie de uitzending en de herhalingen gemist heeft, voorziet AVS de mogelijkheid om het Gentse Feesten Magazine met tolk Vlaamse Gebarentaal te bekijken op de website www.avs.be.

Overzicht van de activiteiten met tolk Vlaamse Gebarentaal zijn te vinden op
http://www.fevlado.be/nieuws/media/692_1.pdf
http://www.gentsefeesten.be/eCache/DEF/285.html
en
http://www.gentsefeesten.be -> praktisch ->toegankelijkheid

Overzicht van de activiteiten met geschreven tekst zijn te vinden op
http://www.fevlado.be/nieuws/media/692_2.pdf
http://www.gentsefeesten.be/eCache/DEF/285.html
en
http://www.gentsefeesten.be ->praktisch ->toegankelijkheid


Bron: Stad Gent / DovenNieuws.eu