Image Televisiezenders mogen vanaf 2009 maximaal 12 minuten reclame per uur uitzenden. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een nieuwe richtlijn hierover. Het parlement bepaalde verder dat films, en kinder- en nieuwsprogramma’s hooguit een keer per half uur onderbroken mogen worden voor reclame. Er werd afgesproken dat de reclames in andersoortige programma’s uitgesmeerd mogen worden over het hele uur. Ze hoeven niet langer in blokken te worden uitgezonden. Dit voorjaar werd al een compromis bereikt met de EU-landen dat nu is bekrachtigd door het parlement. Het betreft een actualisering van een richtlijn uit 1997.

Product placement (of sluikreclame) wordt aan strikte regels gebonden. Bij deze vorm van reclame wordt een product duidelijk zichtbaar in beeld getoond in een tv-serie of film. Een bekend voorbeeld was de productplaatsing van Yakult in de tv-serie Baantjer. In kinderprogramma’s, documentaires en actualiteitenprogramma’s is dergelijke reclame verboden. In andere programma’s moet de kijker aan het begin en aan het einde van het programma duidelijk worden gemaakt dat er sprake is van product placement.

De regels van een land mogen strenger zijn dan de Europese richtlijn. Dat is gunstig voor RTL. Deze omroep valt onder de Luxemburgse regels, terwijl de Nederlandse publieke omroep onder de strengere Nederlandse regels valt. Daar verandert in de nieuwe regels vanuit Europa niets aan. Nederland had op verandering aangedrongen, zodat RTL bijvoorbeeld verplicht zou kunnen worden programma’s te ondertitelen voor doven en slechthorenden.

De nieuwe richtlijn is gewijzigd als reactie op ontwikkelingen binnen de televisiebranche. Zo zijn de regels ook van toepassing op internet, mobiele televisie en digitale televisie.

Bron: Planet.nl / DovenTV