Image Een student van de Salforduniversiteit werd de eerste verpleger die ingeschreven werd in het register die ook Engelse Gebarentaal gebruikt (BSL), en komt daarbij dat het zijn moedertaal is. Andrew Maxim studeerde af met het diploma Geestelijke Gezondheidszorg. Hij werd daarmee de 10de dove over heel Groot-Brittanië die een verplegerdiploma haalt. Hij kreeg direct een baan aangeboden in het Nationaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Doofheid in het Prestwich Ziekenhuis. De eerste dove verpleegster studeerde af in 2003. Om de eenvoudige reden dat voor 1999 doven niet konden studeren omdat er geen ondersteuning voorzien was.

http://www.nursingtimes.net/whats-new-in-nursing/mental-health/salford-student-becomes-first-deaf-male-nurse/5007222.article

 

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven