Image Op de top 10-lijst van gemelde beroepsziekten in 2008 staat slechthorendheid op de eerste plaats. Het aantal meldingen bedroeg in totaal 6.952. Bij 2.290 meldingen (32,9%) betrof het lawaaislechthorend-heid. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks een top 10-lijst vast van de meest gemelde

beroepsziekten. Lawaaislechthorendheid staat al verschillende jaren op de eerste plaats op deze lijst.

In 2006 ging het om 1.479 meldingen van lawaaislechthorendheid (27% op een totaal van 5.480 meldingen). In 2007 om 1.788 meldingen (29,9% op een totaal van 5.974 meldingen) en in 2008 om 2.290 meldingen van lawaaislechthorendheid (32,9% op een totaal van 6.952 meldingen).

Zowel in aantallen als in percentages is het aantal wernemers met lawaaislechthorendheid de afgelopen jaren gestegen.

Via: Hoorstichting   Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten - doof.nl