Image Als je op school moet kiezen welke vreemde taal je wilt studeren dan denk je in Hawai aan Japans, Spaans of Frans. Maar in Hawai biedt een school een taal aan waarbij je niet communiceert met je mond, maar met je handen. Leerlingen in de St.Franciscusschool leren ASL. Het is stil in de klas van juffrouw Daquioag. Het enige geluid is het geklingel van een sleutelbos rond haar nek. Ze onderwijst de basis, vingerspelling. Geen enkele van de leerlingen

is doof, maar Juf. Daquioag wel. Daarom vindt ze het zo opwindend om les te geven aan een klas horenden. “Mijn leerlingen zijn echt goed, ze hebben veel energie, ze moet ze kalmeren.” Samen met de taal is er ook een handboek dovencultuur. Hoe moet je op dove mensen reageren en hoe met hen omgaan in de maatschappij. Iedereen is tevreden met het initiatief. Er zijn zelfs een paar oud-leerlingen die nu werken als tolk. Volgens de vereniging in Hawai die zich bezig houdt met handicap en communicatietoegang zijn er meer dan 40.000 doven en slechthorenden in Hawai.

http://www.khnl.com/Global/story.asp?S=8974014

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven