Image Alison Carter, directrice van de Longwill basisschool in Birmingham, zegt dat de Sony Playstation Portable de ideale machine is voor dove kinderen. Iedereen heeft er tegenwoordig één. Ze hebben ook plug-in camera’s waarmee ze gebarentaal kunnen opnemen. Dat is hun moedertaal, ook op school. Als de kinderen nieuwe woorden leren kunnen ze hun leerkracht filmen als hij of zij de betekenis en de context van het woord uitlegt. Er zijn kinderen bij wie het

geschreven woord minder is dan hun gebaren. Ze werden beter door hun verhalen in de camera te vertellen en later met hun PSP in alle rust alles te vertalen in geschreven woord wat ze in gebaren verteld hadden. Engels is hun tweede taal. Die manier van werken bleek zeer succesvol. De school maakt ook een bibliotheek met bedtijdverhaaltjes die met gebaren ingesproken worden op de PSP. De kinderen kunnen de verhaaltjes meenemen naar huis. We willen graag dat ieder kind een verhaaltje voorgelezen, en met gebaren verteld wordt door hun ouders. En dat liefst elke avond.

http://www.guardian.co.uk/resource/special-needs

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven