Image Italië stuurde 10 jaar geleden nagenoeg alle dove kinderen naar het gewoon onderwijs. Ondanks goede intenties draaide dit voor het overgrote deel van de dove kinderen uit op een groot fiasco. Omdat de ondersteuning niet volgde, konden zij hun potentieel binnen het regulier onderwijs onvoldoende waarmaken. Als gevolg hiervan bleef hun functionele leesvaardigheid ondermaats en bleven zij nagenoeg allen steken op het niveau van beroepsonderwijs. De droom dat dove kinderen dezelfde kansen zouden krijgen als 

andere kinderen, werd voor velen een individuele nachtmerrie.

Vlaanderen mag Italië niet achterna gaan. Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens (N-VA) trekt dit open naar het nieuwe leerzorgkader van Vlaams minister Vandenbroucke voor alle kinderen met een handicap of leerproblemen. Meteen betuigt zij haar steun aan de petitie van GOKINZO die vandaag werd gelanceerd voor meer zorgondersteuning in het onderwijs. Op haar webstek roept Helga Stevens dan ook op om de petitie te ondertekenen.

De N-VA is grote voorstander van meer inclusie in het regulier onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen met een handicap een groter opleidingsaanbod en meer toekomstkansen krijgen. Dat is echter enkel het geval als er ook voldoende middelen worden uitgetrokken om deze kinderen te ondersteunen. Zo niet blijft hun potentieel onbenut. Schooldirecties, leerkrachten en vakbonden luidden ter zake al meermaals de alarmbel.

Vlaams minister Vandenbroucke is er tot op heden niet in geslaagd de onrust omtrent de ondersteuning van leerkrachten en leerlingen weg te nemen. Wellicht heeft dit ook te maken met het feit dat de ondersteuning voor twee groepen die momenteel wel in grote mate geïntegreerd zijn, leerlingen met autisme en dove kinderen, ondanks jarenlang aandringen nog steeds ondermaats is.

Ook binnen het nieuwe leerzorgkader blijft de gevraagde extra ondersteuning voor leerkrachten en de individuele leerlingen grotendeels uit. Bij velen leeft zelfs het gevoel dat het nieuwe leerzorgkader een verkapte besparingsoperatie is waarbij niet zozeer de belangen van de leerlingen centraal staan. Waar we volgens Helga Stevens naartoe moeten gaan, is persoonsgebonden financiering voor alle leerlingen met handicap, een soort rugzakje dus. Pas dan is voldoende ondersteuning gegarandeerd en is er echte keuzevrijheid voor de ouders. Centraal dient de vraag te staan hoe we maximaal toekomst- en arbeidskansen kunnen bieden aan deze leerlingen. Want wat is het nut om te beknibbelen op de schoolloopbaan, als dit betekent dat na afloop nog meer onder hen in de sociale vangnetten belanden?

Helga Stevens zal Vlaams minister Vandenbroucke hierover volgende week interpelleren in de commissie Onderwijs.

Auteur:

Helga Stevens
www.helgastevens.be
Vlaams parlementslid N-VA

Bron: DovenNieuws.eu