Image Een dove vrouw, Anne Roberts, zette met haar cochleair implant het alarm in werking bij Woolworth (een grote Britse winkelketen). Ron Scrimgeour beklaagt zich over het botte gedrag van de veiligheidsmensen en het management bij de winkel en het hoofdbestuur. Ofwel hebben ze geen communicatiestrategie of ze hebben het wel en het werd niet toegepast. De gewone gang van

zaken en hoffelijkheid alleen al zou suggereren om iemand die het alarm doet afgaan en ‘verdacht’ wordt van diefstal, in een aparte ruimte zou ondervraagd worden. Doven vallen wel onder de ‘Disability Act’, waardoor ze niet kunnen of mogen gediscrimineerd worden of benadeeld. Dit betekent ook dat het personeel moet getraind zijn in communicatie en dat er waarschuwingen moeten aangebracht worden op elektronische apparatuur met de vermelding hoe ze geactiveerd worden. Het leven voor doven is al moeilijk genoeg. Kunt u u voorstellen wat het is om op een vijandige en onsympathieke manier door het personeel aangesproken te worden? We proberen niet te oordelen op dit alleenstaande feit. Van groter belang is hoe er later geregeerd wordt. Maar noch de winkel in kwestie, noch het hoofdbestuur liet iets van hen horen, hoewel ze door de dovenorganisaties werden gecontacteerd met het voorstel om hun personeel een opleiding te geven.
Dat maakt dat het incident dubbel bitter smaakt.

http://www.kirriemuirherald.co.uk/people/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven