Image Het Audiologisch Centrum Amersfoort en de KNO-artsen van het Meander Medisch Centrum werken samen in een polikliniek voor duizeligheidsklachten. Patiënten die door hun huisarts of specialist verwezen zijn naar deze polikliniek krijgen een afspraak voor onderzoek op het Audiologisch Centrum en kort daarna voor bespreking van de uitslag op de polikliniek van het Meander Medisch Centrum in Baarn. Informatiebrochures over duizeligheidsklachten en het onderzoek en een uitgebreide vragenlijst worden thuis gestuurd.

Op het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan van het gehoor en de functie van de evenwichtsorganen. Binnen één of twee weken volgt dan de afspraak op het speciale duizeligheidsspreekuur op de polikliniek. De KNO-arts en de audioloog bespreken samen de uitslagen van de onderzoeken en proberen een diagnose te stellen. In een aantal gevallen wordt de patiënt doorverwezen voor aanvullend onderzoek door bijvoorbeeld de neuroloog, de longarts, de cardioloog of de fysiotherapeut. Maar ook als de oorzaak niet meteen bekend is, dan kan een aantal aandoeningen toch al worden uitgesloten.

Voor behandeling van duizeligheidsklachten is er een nauwe samenwerking met de fysiotherapeuten en manueel therapeuten in het Meander ziekenhuis.

Voor meer informatie zie http://www.duizeligheidsinstituut.nl/

Bron: DovenTV