ImageGebarenoppas.nl, de eerste online bemiddelingsservice voor gebarenvaardige oppassen en gezinnen, heeft een nieuwe website. Hierdoor is het is nu voor gezinnen en oppassen nóg makkelijker om zich in te schrijven. Daarnaast is het aanbod van gezinnen en oppassen overzichtelijker weergegeven. Gebarenoppas.nl is opgericht in 2007, op initiatief van twee gebarendocenten die, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij diverse instellingen voor doven en slechthorenden, op het idee kwamen om een bemiddelingsservice op te zetten voor gezinnen met jonge

dove/slechthorende kinderen. Tijdens hun werkzaamheden bij gezinnen kregen deze docenten namelijk regelmatig de vraag of ze hen konden helpen bij het vinden van een geschikte oppas. Want net als andere gezinnen, hebben ook deze gezinnen wel eens een oppas nodig, voor een avond of middag op oproepbasis, of voor een vaste dag of vast dagdeel in de week. Gebarenoppas.nl is opgericht om juist de gezinnen met jonge dove/slechthorende kinderen of kinderen met spraak-en/of taalmoeilijkheden te helpen bij het vinden van een gebarenvaardige oppas. Over Gebarenoppas.nl Gebarenoppas.nl werkt landelijk, dat wil zeggen: Gebarenoppas.nl beschikt over een uitgebreid bestand met oppassen, verspreid over het hele land. Door studie en werkervaring kunnen de oprichters van deze bemiddelingsservice tevens terugvallen op een groot en divers netwerk. Gebarenoppas.nl kan hierdoor in heel Nederland zoveel mogelijk gezinnen voorzien van een gebarenvaardige oppas. Mensen die gebarenvaardig zijn en een (bij-)baan zoeken als oppas, kunnen uiteraard ook bij Gebarenoppas.nl terecht. Meer informatie kunt u vinden op www.gebarenoppas.nl

Bron: Gebarenoppas.nl