Image Muziekdocenten lopen een groot risico op gehoorschade. Onderzoeken in lessituaties laten zien dat voor solo- en orkestles de gemiddelde geluidsbelasting tussen de 90 en 100 decibel kan liggen. De maximale 'veilige' blootstellingsduur ligt dan tussen 10 en 60 minuten. Gebruik van gehoorbescherming is bijna onvermijdelijk, maar er zijn ook andere praktische maatregelen om het geluidsniveau terug te dringen. zie verder: http://oorbewust.nl  Bron: Oorakel