Image Amsterdam, 11 sept. Werkgevers en vakbonden in de culturele sector zijn er als eerste in geslaagd branchespecifieke afspraken te maken over veilig werken sinds de nieuwe Arbowet dit jaar is ingevoerd. In de zogeheten arbocatalogus voor de podiumkunsten, die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag in ontvangst nam, is veel aandacht voor het risico op gehoorschade voor musici en technici van orkesten en poppodia.

Zo vereist het voorkomen van gehoorschade bij orkesten veel creativiteit. Een woordvoerster van de Arbeidsinspectie wijst erop dat geluid in een machinefabriek een vervelend bijverschijnsel is en je lawaaiige apparaten daar kunt isoleren, maar ,,geluid is bij orkesten het hoofdproduct'', dat juist niet weggemoffeld kan worden.

Violisten van orkesten hebben bijvoorbeeld vaak last van slechthorendheid en doofheid, omdat zij de blazers achter zich hebben staan. Maar de violisten kunnen geen oordoppen in, willen ze hun werk goed kunnen doen. Nu is bedacht dat tussen violisten en blazers een doorzichtig scherm komt van een speciaal materiaal, dat geen effect heeft op de geluidkwaliteit en het geluid van de trompettist niet terugkaatst.

Verder is bepaald dat geluidstechnici tijdens hun werk wel speciale oordoppen kunnen dragen. Verder zijn nog afspraken gemaakt over lichamelijke belasting in de podiumkunsten. Zo kunnen mechanische trekkerwanden voortaan bij het verwisselen van decors het personeel ontlasten.

Maar volgens de Arbeidsinspectie zijn met de arbocatalogus niet alle problemen opgelost in de culturele sector. De woordvoerster stelt dat er nog risico's zijn, omdat dansers die elkaar optillen onvoldoende getraind zijn, violisten urenlang hun instrument onder de kin moeten klemmen en er ook valgevaar dreigt. Zo raakten dit jaar tot twee keer toe acteurs gewond in de musical Grease , onder meer door een val in de orkestbak.

In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet staan alleen nog minimumeisen, waaraan een veilige werkplek moet voldoen. De overheid schrijft niet meer voor hoe aan de regels voldaan moet worden. De bedoeling is dat werkgevers en vakbonden zelf in arbocatalogi bepalen hoe dat in hun bedrijfstak het beste geregeld kan worden. Zodra er sprake is van grote risico's en goede afspraken ontbreken in een sector, is dat voor de Arbeidsinspectie aanleiding om extra alert te zijn.

Bron: NRC