Image Leerlingen uit Kampen van de Enkschool (cluster 2), de Trimaran (SBO) en de Ambelt (cluster 4) hebben gezamelijk een sponsorloop georganiseerd en daarbij € 8.425,- bij elkaar gelopen voor Stichting Edukans. Voor een school in Ethiopië had de stichting € 9.600,- nodig; ze zijn dus goed op weg geholpen. Edukans steunt onderwijsprojecten in Ethiopië, India, Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Peru. De kinderen hebben, na een voorlichting van 

Edukans en lessen op school, zelf sponsors gezocht voor de sponsorloop. De atletiekvereniging in Kampen stelde op 23 april jl. de atletiekbaan beschikbaar. Die dag hebben ruim 300 kinderen hun best gedaan om zoveel mogelijk geld op te brengen voor dit goede doel. Het was een geweldig sportieve, gezellige en bovendien zeer geslaagde dag, gezien de opbrengst. Het bedrag is vorige week feestelijk overhandigd.

De samenwerking tussen deze drie scholen krijgt inmiddels steeds meer vorm en resulteert in oktober 2008 in één gezamenlijk nieuw schoolgebouw. Het is uniek dat deze drie verschillende vormen van speciaal onderwijs gebruik kunnen maken van elkaars expertise onder hetzelfde dak.

Bron:  Effatha Guyot Groep