Image Hersenactiviteit die verstoord is bij dove katten ontwikkelt zich normaal als ze een cochleair implantaat krijgen kort na de geboorte. De ontdekking kan misschien uitleggen hoe dove kinderen die direct geïmplanteerd worden bijna even goed kunnen leren spreken als horende kinderen. Bij horende dieren doet geluid haarcellen trillen in het binnenoor, die op hun beurt via neuronen impulsen geven aan het brein. Bij dove dieren zijn de haarcellen defect; het cochleair implantaat compenseert dit door de

neuronen rechtstreeks te stimuleren. Het Bionisch Oorinstituut in Melbourne, Australië en collega’s registreerden electrische activiteit in de cortex van 17 katten van 8 maanden oud, die doof geboren zijn. De hersenen van de katten werden door een monitor gevolgd. Dan werd bij de katten hun implant geactiveerd. Tien van de katten kregen het implantaat relatief recent en hun electrische activiteit was helemaal door elkaar gehaald, wat een aanwijzing is dat ze wel geluid hoorden maar er geen samenhang konden aan geven. Een normale cortexactiviteit is de sleutel om geluid te horen en, bij mensen, om spraak te ontwikkelen. Bij de katten die de implantaten kregen toen ze 8 weken oud waren was de hersenactiviteit dezelfde als hij horende katten.(The Journal of Comparative Neurology). Er zijn doven die zeggen dat het onethisch is om dove baby’s te opereren die anders gebarentaal zouden leren. Neurologist Jim Pickles van de Universiteit van Queensland Australië, zegt dat deze recente ontdekkingen “verzwaren het gewicht van het bewijs dat kinderen vroeg moeten geïmplanteerd”. Uit nummer 2689 van het New Scientist magazine, pagina 13.

http://www.newscientist.com/article/mg20126883.500-implants-for-babies-could-help-deaf-learn-to-speak.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven