Image Op een morgen wordt Yvonne Kemink wakker in een ziekenhuisbed en merkt dat alles anders is. Zij zegt iets, maar hoort zichzelf niet. Zij ziet de lippen van de mensen rond haar bed bewegen, maar verstaat hen niet. Er gaat een deur dicht, maar ze hoort hem niet in het slot vallen. Zij doet een kraan open, maar hoort het water niet stromen. Van de ene op de andere dag is zij volledig doof geworden. Tweeëndertig jaar later wordt ze

wakker met de verwachting dat zij eindelijk weer geluiden zal waarnemen. Zij heeft een operatie ondergaan. Er is een cochleair implantaat bij haar geplaatst. Nu zal dit apparaat in werking worden gesteld. Hoe zou het zijn om haar naam te horen noemen? Een vogel te horen fluiten? Een auto te horen starten?

`Ik heb mijn naam terug` vertelt het verhaal van de tussenliggende tweeëndertig jaar. Doof zijn is een vreemde handicap. Je zit niet in een rolstoel. Je hebt geen stok bij je. Er is niets aan je te zien. En toch kun je niet zoals voorheen deelnemen aan het leven.

Wie zelf een dergelijk verlies leden, zullen zich herkennen in dit boek en er moed uit putten. Want de schrijfster leert er – na een aantal pikdonkere jaren – mee omgaan. Met hulp van anderen en van haar eigen creativiteit, humor en geloof.

Het boek is niet alleen een ervaringsverhaal, maar tevens nuttige maatschappelijke informatie.

Recensie
De auteur werkt als sociaal consulente bij de Stichting Plotsdoven. Zij beschrijft in de ik-vorm de verschrikking van het -als jong volwassene- na een ziekte in volkomen stilte wakker worden, het moeten leren omgaan met het gebrek aan geluid, de moeizame gewenning aan alternatieve communicatie etc., tot en met een echtscheiding en het alleen voor de kinderen zorgen. Parallel aan deze lijdensweg loopt het tegengestelde hoopvolle proces van het plaatsen van een cochleair implantaat om na 32 jaar met dit elektronisch hoormiddel en een gedegen therapie stap voor stap weer geluiden te leren onderscheiden, taal, muziek en vooral haar kinderen weer te horen. Of het lukt? Dit ervaringsverhaal is voor plotsdoven en ook voor horenden interessant en informatief door de feitelijke beschrijving en de emotionele impact van beide processen. Aangrijpend, maar niet larmoyant beschreven in een makkelijke stijl. Door de slim gekozen vorm blijft de roman boeien. Kleine druk.

(NBD|Biblion recensie, Mieke Starmans-van Haren)

 

Deze nieuwe boek kan je bestellen via onze webshop (klik hier ).

Bron: Doof.nl