Image Bert Bredschneijder is 35 jaar verbonden aan De Weerklank aan de Verdihof, een school die kinderen met communicatieve problemen onderwijst. Ondanks zijn leeftijd, de Alphenaar is 63, straalt het enthousiasme van hem af. Aan afbouwen denkt hij geen moment. 'Bij communicatieve problemen moet je denken aan kinderen die slechthorend zijn of spraak- en taalproblemen hebben', licht Bert Bredschneijder toe. 'Wij gebruiken geen gebarentaal, dove kinderen gaan naar Effatha in Voorburg.' Bredschneijder werkte zes jaar in het regulier onderwijs en maakte daarna de overstap naar het speciale onderwijs. Aanvankelijk als leerkracht in de bovenbouw en daarna als ambulant begeleider. 'Ik begeleid niet alleen het schoolteam, maar ook de individuele leerkracht, de remedial teacher en de leerling', legt hij uit. Bredschneijder doet dit niet alleen op De Weerklank, maar ook bij reguliere basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs in de omgeving van Alphen.

Wanneer een kind met communicatieproblemen een indicatie heeft gekregen voor het speciaal onderwijs, kunnen de ouders de keuze maken tussen De Weerklank of het regulier onderwijs. In het laatste geval krijgt het kind een "rugzakje" waarmee de school de extra begeleiding kan betalen. 'Het is de taak van de ambulant begeleider om aan de leerkrachten duidelijk te maken hoe ze om moeten gaan met slechthorende leerlingen. Maar ook hoe leerlingen met een spraak-taalprobleem geholpen kunnen worden, zodat ze in het reguliere onderwijs kunnen blijven. De laatste kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer moeite doen om een zin te vormen dan kinderen die deze problemen niet hebben. Zij hebben daar ook meer tijd voor nodig. Er zijn allerlei methoden voor om daar als leerkracht goed mee om te gaan.'

Wanneer de ouders kiezen voor een plek op De Weerklank betekent dat soms dat het kind niet dichtbij huis naar school kan gaan en niet altijd na school een vriendje mee naar huis kan nemen. De Weerklank heeft wel het voordeel dat alle kinderen ongeveer dezelfde problematiek hebben en dat het personeel gespecialiseerd is. 'We hebben ook kleine klassen, er is een psycholoog en een orthopedagoog aan de school verbonden en tijdens de lesuren kan een logopedist een kind individueel ondersteunen', somt Bredschneijder een aantal voordelen van het speciaal onderwijs op.

Hij geniet er van dat hij zijn kennis en ervaring kan overdragen. 'Ik heb met kinderen te maken en je ziet resultaat van je werk. Deze kinderen hebben geleerd om te knokken en daar hebben ze hun hele leven plezier van. In mijn werk zit ook veel afwisseling en de collegialiteit is groot. Een schoolvoorbeeld van wederzijds respect.' Hét succesverhaal van Bredschneijder gaat over een jongen die zo goed geleerd heeft om met zijn beperkingen om te gaan, dat hij naar de universiteit is gegaan.

Bron: Alphen a/d Rijn Witte Weekblad / Dovennieuws.eu