Image In de Hoorwijzer-site is informatie opgenomen over hoortests, hoorhulpmiddelen, specialisten en vergoedingen. Op zoek naar een audicien? In de Hoorwijzer kan op diverse criteria worden gezocht. Het streven van de NVVS is om alle in Nederland gevestigde audiciens aan de site toe te voegen. Op dit moment zijn er al

688 vestigingen opgenomen. Dit is een uniek overzicht voor Nederland. De site vormt een doorbraak op het gebied van het transparant maken van gegevens rondom hoortoestellen. In de site zijn de producteigenschappen van maar liefst bijna 700 hoortoestellen te bekijken. Bovendien kan iedere bezoeker de Hoorwijzer-match doen! Met deze match kan worden achterhaald of een bepaald hoortoestel qua bereik past bij iemands gehoorverlies. Daarnaast is het mogelijk om als websitebezoeker ervaringen aan de site toe te voegen.

Bron: AnnieS