Image DEN HAAG - Gymleraren kunnen gehoorproblemen krijgen door de slechte akoestiek in gymzalen. Gemeenten en schoolbesturen moeten daarom de bouwregels op het gebied van akoestiek beter in acht nemen. Daarvoor heeft de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) woensdag gepleit. De organisatie, met ongeveer negenduizend

leden, krijgt zeer regelmatig klachten van gymleraren over gehoorproblemen. Volgens secretaris Baukje Zandstra zijn bij de KVLO ongeveer veertig gevallen bekend van leerkrachten die kampen met doofheid. Ze denkt dat het een topje van de ijsberg is.

Kortgeleden heeft een school in Noord-Brabant toegezegd een schadevergoeding uit te betalen aan een leraar voor de opgelopen gehoorproblemen. De KVLO is nog met acht andere schoolbesturen in overleg. Zandstra kan niet aangeven hoeveel geld met de schadevergoedingen is gemoeid.

Bron: Telegraaf.nl - Doof.nl