Image Stadsdiensten toegankelijker voor Dovengemeenschap. Voor mensen die doof of slechthorend zijn, is het niet altijd evident om praktische zaken te regelen aan een loket. Met het tolkenproject komt daar binnenkort in Gent verandering in. Vanaf 1 januari 2010 kunnen personen die doof of slechthorend zijn aan de loketten van

de Stad, het OCMW, bij de Ombudsvrouw en de politie een beroep doen op een tolk. Gratis en voor niks. Stefan Van Hove (Dienst Sociale Voorzieningen): “Wie de Vlaamse Gebarentaal onder de knie heeft, kan een beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal. Wie de gebarentaal niet gebruikt, kan een schrijftolk inschakelen.”
Een welkom initiatief vindt Wilfried De Graef, zelf een slechthorende Gentenaar. “Loketbedienden hebben vaak niet door dat ik hen niet kan verstaan. Ze zien mij als een ‘goedhorende’ en schakelen over op een luidere stem wanneer ik hen niet begrijp. Dit leidt soms tot penibele situaties, zeker als het loket met glas afgesloten is.”

Geen financiële drempel.

Om het proefproject te realiseren, slaat de Stad de handen in elkaar met het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Dove Personen (CAB).

“Doven die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben recht op een aantal gratis tolkuren van de Vlaamse overheid. Die tolken worden aangebracht door het CAB en mogen worden ingezet voor welzijn, werk en onderwijs”, verduidelijkt Stefan Van Hove. “We vonden het echter niet kunnen dat mensen moeten putten uit dat beperkte aantal tolkuren om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de Stad. Een tolk kan nog in tal van andere situaties van grote betekenis zijn.”

Daarom neemt de Stad die uren nu voor haar rekening. Letterlijk. “Voor de persoon die doof of slechthorend is verandert er niets: die vraagt nog steeds een tolk aan bij het CAB en vermeldt daarbij dat hij de tolkuren wenst te gebruiken bij de Stad. Het CAB stuurt zijn factuur vervolgens naar onze dienst. De Stad staat bovendien ook in voor de verplaatsingskosten van de tolk, die de dove persoon anders wel betaalt wanneer hij gebruik maakt van de tolkuren van de Vlaamse Overheid.”

Wilfried De Graef: “Als gebruiker van de Vlaamse Gebarentaal doe ik vaak een beroep op tolken. Dikwijls op eigen kosten, want het aantal tolkuren is beperkt. Voor een loketbezoek, dat soms niet zo lang duurt, loopt de prijs evenwel heel snel op. Dit projet kan ik dan ook ten zeerste toejuichen.”

Een overzicht van alle loketten en balies waar je van deze dienstverlening gebruikt kan maken, vind je op de website van de Stad of kan je aanvragen bij de Dienst Sociale Voorzieningen of via Gentinfo (tel. 09 210 10 10). Je vindt op de website ook meer informatie over het project zelf. Na één jaar zal het project worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd..

Bron: Gents Stadsmagazine: Tekst: Frederique Dhondt, foto: Anne Deknock

Info

Dienst Sociale Voorzieningen
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 266 76 34
09 266 76 89
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.gent.be/toegankelijkheid
Bevoegd: schepen Tom Balthazar

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven