Image Moest iemand mij een paar jaar geleden gezegd hebben dat mijn dove dochter twee moeilijke operaties zou ondergaan aan beide oren, dan zou ik dat niet geloofd hebben. Ik wou dat Ruthie hoorde en sprak. Toen ze twee was werd ze volledig doof en sprak bijna niet. Na overleg met mijn echtgenoot besloten we tot een eerste operatie toen ze bijna 3 was. Het was geen makkelijke beslissing want een operatie is altijd riskant, en als er in de toekomst iets

beter ontdenkt wordt kan ze er geen gebruik meer van maken want de operatie vernietigd alle resterende zenuwen en hoorresten. We zouden dus haar tweede oor met rust laten. Op die 8 jaar zijn mijn inzichten veranderd en twee maanden geleden kreeg Ruthie die nu 8 is haar tweede implantaat. Na haar eerste implantaat begon de omslachtige en intensieve revalidatie. Ze ging naar school in de Maryland School voor de doven in Columbia en leerde Amerikaanse gebarentaal, wij ook. We praatten veel met volwassen doven. Sommigen zien doof zijn niet als een ziekte die moet genezen worden. Ja, Ruthie zal altijd doof zijn. Toch hebben we doorgezet. We zagen dat ze het veel te lastig had en de beslissing om haar een tweede keer die operatie te laten ondergaan kwam niet zomaar. In het Johns Hopkins Medisch Centrum zei men ons dat de hersenen ontworpen zijn om geluid te verwerken dat van twee oren komt. Studies toonden aan dat de hersenen ook als een barrière werken, ze elimineren omgevingsgeluid en richten zich naar wat gezegd wordt door het oor te gebruiken dat het dichtst bij de bron is. De hersenen kunnen zich ook beter richten naar belangrijke spraaksignalen in een luide omgeving. En ten derde kan de luisteraar zich ook beter richten naar de plaats waar het geluid vandaan komt. John Niparko, de directeur van het centrum, zei ook “Als het kind maar aan één kant geïmplanteerd wordt, dan zullen de delen van de hersenen die normaal door het andere oor zouden gestimuleerd worden, verkleinen. De dag na haar tweede operatie werd Ruthie's implant geactiveerd. De eerste dag was het allemaal ‘beep’, maar ’s anderendaags kon ze al drie van de zes basisgeluiden onderscheiden.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2009/01/05/ST2009010502259.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven