Image TIELRODE/TEMSE. In de Antwerpse Steenweg in Tielrode vond enkele weken geleden reeds de symbolische eerstesteenlegging plaats van een groots nieuwbouwproject voor zorgbehoevende ouderen uit Temse en omgeving en dove ouderen uit Vlaanderen. Het betreft een gezamenlijke realisatie van de congregaties van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo en de Broeders van Liefde. Er hoorde een welkomstwoord bij door Zr. Mia Geerits, hoofd van de Zusters in Deftinge. Een toelichting bij het project werd gegeven door  Broeder Veron Raes, voorzitter van de raad van bestuur en daarna sprak burgemeester Luc De Ryck een groet uit namens het gemeentebestuur.


Directeur Ludo Vingerhoeds, de motor achter het project, leidde het geheel. De harmonie Sint-Cecilia uit Tielrode zorgde voor de muzikale omlijsting. Nadat Zr. Mia Geerits en Br. Veron Raes symbolisch de eerste steen hadden gelegd, vond een receptie plaats.

 

De rustoorden van Tielrode  met 30 woongelegenheden en Stille Droom in Temse  met 12 woongelegenheden telden in 1997 te weinig bedden om bij de overheid een nieuwbouwproject in te dienen. De verantwoordelijke overheidsinstantie Vipa legt de lat op 40 bedden. Onder impuls van Ludo Vingerhoeds werden gesprekken tussen beide rustoorden op gang gebracht. Door samenvoeging van de capaciteit zou de drempel van 40 immers wèl bereikt worden en een toekomstgericht project mogelijk worden.

 

De besprekingen mondden in 1998 uit in een gezamenlijk bestuur, met daarin afgevaardigden van beide congregaties. De bewoners van het rustoord voor doven 'Stille Droom' werden in 1999 als afzonderlijke leefgroep geïntegreerd in het rustoord in Tielrode. Personeelsleden bekwaamden zich in gebarentaal.

 

Eens de fusie gerealiseerd, werd de overheidsprocedure voor de bouw van een nieuw rusthuis gestart (1999). De uitgebreide administratieve procedure werd al met succes afgerond in 2000. Omwille van de vele aanvragen in functie van de beschikbare overheidsbudgetten groeide de wachttijd aan tot 7 jaar: pas in 2007 liep de officiële subsidietoezegging binnen  en recent paste minister Vervotte de procedure aan.

 

het project


Omwille van de evolutie van de erkenningsnormen van de overheid en de evolutie in de comfortwensen van de ouderen, koos Huize Vincent voor een eigentijds en toekomstgericht project. Veel aandacht wordt besteed aan maximale ruimte voor de woongelegenheden en de inrichting van leefruimten. Vanuit de visie tot integratie in het dorp ging ook grote aandacht naar de inplanting aan de Antwerpse Steenweg, de vormgeving van de voorgevel en de buitenaanleg.

 

De buitenaanleg beoogt maximale uitwisseling met de omgeving door de aanwezigheid van een cafetaria-terras, petanquebanen en wandelruimte. De maximale wisselwerking tussen rustoord en dorp wordt passend weergegeven in het motto waarmee de initiatiefnemers het project voorstellen: 'Rusthuis in het dorp… Dorp in het rusthuis.'

De eerste fase omvat de bouw van 60 rustoordwoongelegenheden en 3 plaatsen kortverblijf. Aangepaste technologische communicatietoepassingen richten zich op het verblijf van dove ouderen.


De tweede fase, waarvan de opstart van de procedure in voorbereiding is, voorziet op de plaats van het huidige rusthuis nog 33 rustoordwoongelegenheden, serviceflats en een polyvalente zaal. Met dit omvangrijke project komt Huize Vincent bovendien tegemoet aan de problematiek van de lange wachtlijsten. (rolf duchamps)

Bron: Waaskrant.be