Image De CNV BedrijvenBond is enthousiast over het plan van werkgeverscombinatie De Metaalunie om de komende jaren enkele honderden doven en zeer slechthorenden aan het werk te helpen. De organisatie voor metaalondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil met belangenorganisaties en vakbonden hiervoor een concreet plan opstellen. André van der Leest, beleidssecretaris opleidingszaken bij de Metaalunie, lanceerde het voorstel tijdens 
de 'Werk-conferentie Samenwerken aan gelijke kansen'. Centraal daarin stond de vraag: hoe is de arbeidsmarktpositie van doven en zwaar slechthorenden te verbeteren?

De noodzaak daartoe blijkt zonneklaar uit een onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), dat aan het begin van de conferentie werd gepresenteerd. Het percentage doven en zwaar slechthorenden dat werk heeft, is beduidend lager dan het aantal horenden, zo maakt deze studie duidelijk. Ook ligt hun salaris gemiddeld lager, werken ze meer in lage functies en is het percentage arbeidsongeschikten enkele malen hoger dan bij horenden.

 
Eigenschappen
Het zijn niet de eigenschappen van de mensen met een ernstige gehoorbeperking die het probleem vormen. Zij zijn voor vele functies geschikt en vaak goed gemotiveerd. De beperking zit in de communicatie en de relatie tussen horenden en niet-horenden, betoogde OSA-onderzoeker Ton Korver. En dat heeft weer directe gevolgen voor werkrelatie en het bemachtigen van een arbeidscontract.

Deze arbeidsmarktsituatie verhoudt zich slecht met de sociale wetgeving. Met name WIA en Wajong beogen meer mensen aan het werk te helpen en/of te houden. In praktijk blijken deze regelingen niet erg effectief, constateerden verschillende sprekers op de conferentie.


Vacatures
Net als in vele andere bedrijfstakken is in de metaalbewerking grote behoefte aan goed personeel. Momenteel zijn er enkele duizenden vacatures. Met die vraag in het achterhoofd, stelde Van der Leest voor om praktische afspraken te maken om doven en slechthorenden aan het werk te helpen. Enkele honderden zouden daarvan de komende jaren moeten profiteren.

Hij nodigde de organiserende belangenorganisaties (verenigd in het PAW) te komen met ideeën, zodat vakbonden en werkgevers concrete plannen kunnen maken. Yvon van Houdt, als bestuurder van de vakcentrale CNV op de conferentie aanwezig, toonde zich verheugd. 'Enkele honderden banen in de komende jaren. Zo'n aanbod krijgen we niet elke dag. Die afspraak staat', was haar reactie.

Ook het PAW (Platform Auditieve beperking en Werk) toonde zich ingenomen met de toezegging. Het PAW is een samenwerkingsverband van belangenorganisaties voor doven en slechthorenden en de reïntegratiebureaus.

Bron: CNV