Image HILVERSUM - Dovenacteur Jean Couprie is zaterdag, direct na zijn gastoptreden ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In Gooiland speldde burgemeester Don Bijl hem de bijbehorende versierselen op. Jean Couprie is, als gevolg van hersenvliesontsteking, vanaf zijn derde jaar doof. Hij wilde de mimeopleiding volgen, maar werd geweigerd vanwege zijn doofheid. In 1960 startte de 65-jarige Loosdrechter met het in zijn vrije tijd geven van solovoorstellingen. Vanaf 1977 richtte hij zich full-time op het neerzetten van een doventheater in Nederland. Hij onderwees dove kinderen, gaf workshops aan volwassen doven en maakte voorstellingen voor doven en horenden in binnen- en buitenland.

Uiteindelijk lukte het hem aangenomen te worden op de Utrechtse Hoge School voor de Kunsten. Hij rondde de opleiding in vijf jaar af. Mede dankzij hem worden tegenwoordig ook doven en anderszins gehandicapten aangenomen op de toneelschool.

Couprie zette veel nieuwe theatergroepen op en stimuleerde andere doven, zowel jongeren als ouderen, om hun dromen waar te maken. Door middel van workshops en naschoolse theaterlessen leerde hij het vak aan leerlingen van diverse dovenscholen. Ook in het buitenland zette hij het doventheater op de kaart. Samen met Wim Emmerik won hij in 1979 het International Mime Festival in Brno.

Hij haalde diverse theatergezelschappen uit het buitenland naar Nederland en Couprie speelde ook zelf bij buitenlandse gezelschappen. Hij werkte hierin nauw samen met Joel Salude, een dove Franse acteur. Samen organiseerden ze onder andere een dovenworkshop in Bordeaux.

Hij onderhield de contacten met de buitenlandse dove acteurs om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Op deze wijze kon hij ook zelf weer verbeteringen doorvoeren in het Handtheater.

Bron: Holland Combinatie