Image In Groot Brittanië liep een onderzoek onder 4000 personen. Dove mensen kwamen er uit als zeer gevoelig voor hart en vaatziekten. Velen kennen het gevaar niet en bezoeken onvoldoende hun huisarts. Sommigen wisten zelfs niet wat cholesterol was. De onderzoekers waren nogal verast over de resultaten. In een normale testgroep loopt 56% een

verhoogd risico, terwijl dat bij doven oploopt tot 72%, wat erg verontrustend is. Men denkt dat het te wijten is aan het feit dat doven minder lezen wat op voedselverpakkingen staat. Op onderstaande link kan je het onderwerp zien, in gesproken Engels met Engelse Gebarentolk.

http://www.geek.com/articles/gadgets/necklace-turns-sign-language-into-speech-20090325/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven