Image  Op 26 juni 2008 hebben UWV en Stichting Tolknet een overeenkomst getekend waardoor Tolknet haar werkzaamheden kan voortzetten als bemiddelaar voor de communicatievoorziening voor doven en slechthorenden. Stichting Tolknet is zeer verheugd dat zij haar bemiddelings- en voorlichtingsactiviteiten kan voortzetten tot 2010 met een 

verlenging tot 2012. De overeenkomst is het resultaat van onderhandelingen tussen beide partijen nadat UWV aan Tolknet op 16 april de gunning op de Europese Aanbesteding heeft verleend, mede namens het College voor Zorgverzekeringen. UWV vindt in Tolknet een solide partner voor de bemiddeling van en voorlichting over de inzet van tolken gebarentaal en schrijftolken.

 

Stichting Tolknet

Stichting Tolknet is een landelijke organisatie die de tolkvoorzieningen voor doven en slechthorenden toegankelijk maakt. Dit doet zij door voorlichting te geven over het inzetten van tolken en het aanvragen van een tolkvoorziening. En door het bemiddelen van tolken gebarentaal of schrijftolken.

 

Jaarlijks krijgt Tolknet meer dan 10.000 aanvragen voor tolken gebarentaal of schrijftolken. Voorbeeldsituaties waarbij tolken worden ingezet, zijn de koop van een huis, bezoek aan een arts, werkoverleg, ouderavond of verjaardagsfeest.

 

Tolknet geeft actief voorlichting over de vele mogelijkheden om tolken in te zetten en de tolkvoorzieningen, want een goede communicatie tussen horende en dove of slechthorende mensen is niet vanzelfsprekend. Ondanks inspanning van beide kanten, missen dove en slechthorende personen vaak wat er wordt gezegd. Het inzetten van een tolk zorgt ervoor dat doven en slechthorenden alles volgen wat er gezegd wordt en ook echt kunnen deelnemen aan een gesprek. Dove, slechthorende en horende mensen hebben het recht om elkaar te begrijpen en begrepen te worden. Om de communicatie te verbeteren kunnen gebarentolken of schrijftolken worden ingezet.

 

Bron: AnnieS