Image Doven en hardhorenden lopen gevaar dat ze uw brandmelder niet horen. Deafgard is de veilige, wettelijke en kosteneffectieve oplossing. De Deafgard serie voorziet in een draadloze oplossing voor het communiceren van het alarmsignaal van de brandmelder aan doven en hardhorenden. Kenmerken van Deafgard: Geen installatie nodig, Draadloze technologie, Wordt automatisch geactiveerd wanneer de brandmelder alarm slaat, Verzekert dat u voldoet aan de elementen van de Disability Discrimination Act, Dubbele batterijen met "fail to safe" werking, Wekkerfaciliteit voor doven en

slechthorendenDeafgard
Deafgard is een verplaatsbare draadloze akoestisch geactiveerde eenheid met een krachtig knipperlicht en een aangesloten trillingsplaat, die, wanneer hij onder een kussen wordt geplaatst, trilt als de brandmelder alarm slaat, zodat de slapende persoon wakker wordt. Het knipperlicht en de LCD geven visueel aan dat de brandmelder alarm slaat, zodat het individu zijn/haar kamer kan verlaten om zich naar een veilige plaats te begeven.

Meer info. Deafgard

 

Bron: DovenNieuws.eu