Image Bij de brand in de Russische discotheek van dit weekend in Perm denken we terug aan de grote brand op 10 april 2003 in een internaat in de Zuidrussische deelrepubliek Dagestan, waar 28 dove kinderen stierven. Bijkomend liepen 113 kinderen brandwonden en rookvergiftiging op. De kinderen
konden niet vluchten omdat de vensters met ijzeren staven aan de buitenkant afgesloten waren. De oorzaak zou het doorbranden van een electriciteitskabel geweest zijn.


http://www.ov-online.de/index.php?option=com_content&task=view&id=268378&Itemid=75

 

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven