Image Dr Andrew Manning, een Dove wetenschapper uit Nieuw Zeeland, momenteel werkzaam in de Universiteit van Oost Anglia (Groot-Brittanië) was betrokken bij de Nobelprijs voor de Vrede. In zijn werk maakt hij metingen van zowel koolstofdioxide als zuurstof in de atmosfeer. Koolstofdioxide, geproduceerd bij de verbranding van fossiele brandstoffen, is het gas dat het meest bijdraagt tot de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Deze metingen helpen ons bij het begrijpen van de globale koolstofcyclus, en deze informatie kan dan door klimaatwetenschappers gebruikt worden bij het helpen voorspellen van toekomstige klimaatveranderingen. De resultaten kunnen door de regeringen gebruikt worden om de juiste beslissingen te nemen om de planeet gezond te houden. Zonder sentimenteel te doen feliciteren wij van de blog GOD (Grumpyolddeafies), (Oude Dove Brompotten) dokter Manning met zijn bijdrage tot het belangrijkste onderwerp waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Prestaties van doven worden onvoldoende in de schijnwerpers gebracht, en bijgevolg worden doven door negatief denkende mensen nog meer achtergesteld. Tussen haakjes, Dr Manning heeft een Dove zus, Victoria, die de leidende kracht was achter de New Zealand Sign Language Act 2006, waardoor de NZSL het officiële taalstatuur kreeg.

Bron: Vertaald nieuws voor Doven