Image In bijna geen enkele deelgemeentelijke vergaderzaal is een ringleiding of doventolk. Dat maakt het volgen en voeren van een debat voor doven en slechthorenden onmogelijk, en daarmee hun deelname aan het politiek proces. SP-raadslid Josine Strörmann vindt dat onacceptabel en stelt vragen. Deze drempel voor doven en slechthorenden kwam aan het licht tijdens een debat dat de stichting Swedoro onlangs hield. Veel bezoekers uit de zaal gaven aan dat zij niet of slecht terecht kunnen in het deelgemeentekantoor. Het volgen van politieke debatten op de

publieke tribune is onmogelijk vanwege het ontbreken van een ringleiding of een doventolk. Strörmann: “Als het volgen van het debat op de tribune al onmogelijk is, dan kan je het vergeten je verkiesbaar te stellen voor de deelraad. Op het moment dat je gekozen bent, kan je je werk niet doen, namelijk in debat gaan.”

De SP checkte de klachten met de informatie die op de site toegankelijkrijnmond.nl te vinden is. De site schetst een droevig beeld van de toegankelijkheid van de deelgemeentekantoren en -vergaderzalen. Strörmann wil weten wat de actuele stand van zaken is of dat de website achterloopt met de gegevens. Ook wil ze weten wanneer de nieuwe wethouder om de tafel gaat zitten met de belangenorganisaties van doven en slechthorenden en de deelgemeentes om de problemen te verhelpen. Strörmann: “In Rotterdam wonen bijna 10.000 doven en slechthorenden en die moeten gewoon terecht kunnen bij hun eigen deelgemeente en niet gedwongen worden af te reizen naar het centrum of deelgemeente Prins-Alexander.”

Bron: SP Rotterdam