Image Grace Benham, 4 jaar oud, werd doof geboren en zonder rechterduim. Eerder dit jaar werd chirurgisch een nieuwe duim gemaakt uit haar indexvinger. Een duim hebben is noodzakelijk om gebarentaal te kunnen gebruiken. De moeder van Grace is Dr. Nancy Benham, coordinator van een

ouder-kind programma in de dovenschool van Western Pennsylvania in Edgewood. Grace is doof, maar dit is hier geen handicap. Alleen haar rechterhand is speciaal, want die hand is heel belangrijk in het gebruik van de gebarentaal. Op de vraag of ze even haar duim wil tonen, verstopt Grace zich achter haar mama’s been. Nancy en Roy Benham adopteerden Grace een kleine twee jaar geleden. Ze werd in Korea geboren. Ze was doof, had een hartafwijking en een cyste aan de basis van haar ruggengraat waardoor ze niet kon staan of lopen. En ze had geen rechterduim. Maar de Benham’s kon het niets schelen. Mevrouw Benham werkt al 19 jaar in het dovenonderwijs. Haar hart en ruggengraat werden geöpereerd. Maar haar doofheid? “Er is niets mis met doof zijn”, zegt Dr Benham. Ze heeft een taal, een cultuur. Wij gebruiken gebarentaal thuis. In de Verenigde Staten is ASL, de Amerikaanse gebarentaal de meest geleerde taal van allemaal. Maar veel woorden en uitdrukkingen hebben het gebruik van een duim nodig. Vandaar!

http://www.post-gazette.com/pg/07357/843262-85.stm

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven