Image VGZ, IZZ, SIZ, Trias, Cares Gouda en IZA Cura zijn de allereerste zorgverzekeraars die BAHA® Softband vergoeden. De BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) Softband is een hoortoestel met beengeleiding: het brengt geluid over via trillingen op het bot achter het oor. Het is vooral bedoeld voor kinderen die te jong zijn voor een BAHA-operatie. De BAHA Softband wordt ook gebruikt als het hoorprobleem naar verwachting van tijdelijke aard is. VGZ, IZZ, SIZ, Trias, Cares Gouda en IZA Cura vinden het belangrijk dat kinderen zich  goed ontwikkelen. Door al vroeg te beginnen met het revalideren van het gehoor, hebben kinderen een grotere kans op een normale spraak- en taalontwikkeling. Spraak- en taalontwikkeling zijn belangrijk voor deelname in de maatschappij; een kind met een gehoorafwijking kan met een BAHA Softband bijvoorbeeld toch naar een gewone school.

Langdurig overleg tussen de genoemde zorgverzekeraars en de (enige) leverancier van de BAHA Softband heeft ertoe geleid, dat de verzekeraars - als enigen - alle kosten voor de BAHA Softband vergoeden. Bovendien zorgen zij ervoor dat er te allen tijde een adequate voorziening beschikbaar is. Er zijn dus geen kosten voor service, onderhoud, reparatie of voor vervangende onderdelen.
Er geldt slechts één voorwaarde voor de vergoeding van de BAHA Softband door de zorgverzekeraar: het audiologisch centrum moet de aanvraag behandelen. Een audiologisch centrum heeft namelijk de juiste kennis in huis om de (ouders van de) verzekerde volledig te adviseren.

Het apparaat is bij de verzekerde in bruikleen. Dit betekent dat BAHA Softband weer terug naar de leverancier gaat als de aandoening is verholpen of wanneer de verzekerde geïmplanteerd kan worden.

Meer informatie over de BAHA vindt u op www.nvvs.nl/baha. Op http://www.cochlear.nl/ vindt u tevens informatie over de BAHA Softband.

Bron: NVVS / DovenTV