Image  De weigering van een uitzendbureau een kennismakingsgesprek te voeren met een gekwalificeerde dove man staat niet op zichzelf. Bureau DDS hoopt daarom dat het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling een duidelijk signaal is voor 

werkgevers en uitzendbureaus.

Dat verklaart Kees Knol, directeur van Bureau DDS. DDS houdt zich bezig met Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Vanwege zijn gehoorprobleem is een dove cliënt van Bureau DDS vorig jaar niet uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij een uitzendbureau in technisch personeel, zo constateert de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Hiermee heeft het uitzendbureau de wet overtreden.

Loopbaanbegeleider
De dove man zag in juli op de website van het uitzendbureau een vacature die paste bij zijn opleiding. Op diens verzoek nam loopbaanbegeleider Marlinah Geugjes van de Amsterdamse DDS-vestiging telefonisch contact op met het bureau. In eerste instantie was de reactie niet afwijzend. Maar na intern overleg besloot het uitzendbureau de dove man toch niet uit te nodigen voor een gesprek.

Bij de hoorzitting voor de CGB gaf het uitzendbureau de veiligheidsrisico’s als reden voor deze weigering. In een werkomgeving met groot materieel en zware machines zou de dove medewerker een gevaar voor zichzelf en zijn collega’s vormen. De CGB vindt dit argument niet overtuigend. De vermeende veiligheidsrisico’s zijn in haar ogen slecht onderbouwd. Ze hadden bovendien geen reden mogen zijn om op voorhand een oriënterend gesprek af te houden.

Stereotiep
Het verweer dat het de opdrachtgever was die de dove man niet geschikt achtte, maakte eveneens weinig indruk. Het uitzendbureau mag zich niet laten leiden door stereotiepe verwachtingen van opdrachtgever, stelt de CGB. Ze concludeert dan ook dat het uitzendbureau ‘verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.’

‘Ik ben blij met de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling’, reageert directeur Knol van DDS. ‘Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat doven en slechthorenden een baan niet krijgen, puur vanwege hun gehoorprobleem. Dat is jammer, want daardoor krijgen talentvolle mensen niet de kans deel te nemen aan het arbeidsproces. Bureau DDS ziet het als zijn taak om daar iets aan te doen. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling is daarbij een welkome steun in de rug.’

Bron: doof.nl 

 

Nieuws van 19-02-2007: 

AMSTERDAM - Een uitzendbureau in technisch personeel heeft in strijd gehandeld met de wet door te weigeren een kennismakingsgesprek aan te gaan met een dove man. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vorige week geoordeeld.   
In de zaak ging het om een man met een afgeronde VMBO-opleiding. Bij zijn zoektocht naar werk werd hij vanwege zijn doofheid geholpen door een loopbaanbegeleider, die onder andere namens hem telefonische gesprekken voerde met potentiële werkgevers. Op de website van het
uitzend- en detacheringsbureau had de man een aantal vacatures zien staan, waarop zijn begeleider het bureau belde met een verzoek om een gesprek.

De consulent van het bureau wilde echter, na overleg met zijn leidinggevende, geen gesprek aangaan. Volgens hem zouden de veiligheidsrisico's door de handicap te groot zijn. Bij de opdrachtgevers wordt met groot materiaal, grote machines en zware voorwerpen gewerkt. In een gevaarlijke situatie moet een medewerker daarom direct kunnen reageren. Volgens de opdrachtgevers brengt de doofheid van de man daarom een te groot risico met zich mee.

Onderscheid

De CGB vond die argumenten echter te onduidelijk. Bovendien had het bureau sowieso een oriënterend gesprek aan moeten gaan met de kandidaat, en zich niet moeten laten leiden door stereotype verwachtingen van opdrachtgevers. Het bureau heeft daarom volgens de CGB verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap. Of de man nu alsnog is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, is niet bekend.

 

Bron: NU.nl