Image Vele honderdduizenden chronisch zieken en gehandicapten dreigen honderden euro’s per jaar mis te lopen.
Dit komt omdat de afbakening van de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) niet op orde is. Uit een brief van het Kabinet aan de Kamer maakt de CG-Raad op dat hiervoor geen concrete oplossing wordt geboden. De CG-Raad roept de Tweede Kamer op om een tussenoplossing te bewerkstellingen en anders de invoering van deze wet per 1 januari te faseren.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten moet op 1 januari 2009 ingaan. Belangrijkste doel van deze wet is dat de doelgroep beter wordt bereikt dan met de huidige fiscale regeling Buitengewone Uitgaven. De CG-Raad constateert nu dat juist dit doel met het systeem van vaste toeslagen niet wordt gehaald. De laatste cijfers wijzen erop dat heel veel chronisch zieken en gehandicapten hun toeslag mis dreigen te lopen. Uit het Vektis rapport blijkt dat ongeveer 200.000 mensen ten onrechte buiten de afbakening gaan vallen. Daarnaast spelen er nog problemen bij het aanleveren van bestanden. Hiervan zouden nog eens 220.000 mensen het slachtoffer kunnen worden.

Onverantwoord
Gezien deze enorme aantallen vindt de CG-Raad invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2009 onverantwoord. De CG-Raad had zelf eerder gepleit voor een tijdelijke noodoplossing via de bestaande Buitengewone Uitgavenregeling. Deze oplossing, waarmee veel afvallers gevonden konden worden, heeft het kabinet vooralsnog niet overgenomen. Wanneer de Kamerbehandeling op dit punt geen wijziging oplevert ziet de CG-Raad ziet genoodzaakt de invoering van de regeling in deze vorm af te wijzen en fasering te bepleiten.
Afbakening: een bekend probleem
De CG-Raad heeft het kabinet er al vaak op gewezen, dat de afbakening van de nieuwe meerkostenregeling problemen oplevert. De afbakening vindt namelijk plaats op basis van zorggebruik. Dat wil zeggen: om de doelgroep te vinden worden onder andere bestanden gebruikt van AWBZ-zorg, fysiotherapie, bepaalde medicijnen (de fkg-middelen) ziekenhuisopnames en revalidatie. Deze mensen krijgen dan de vaste toeslagen van 300 tot 500 euro. Naast het feit dat niet alle mensen met een beperking die meerkosten hebben in een dergelijk systeem gevonden worden, kan dit ook leiden tot een ongewenste prikkel op toename van het zorggebruik.

Het probleem is echter dat zorggebruik geen goede indicatie geeft van de gemaakte meerkosten. Grote groepen mensen met een chronische ziekte of handicap zitten niet in de gebruikte bestanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
mensen met reuma
mensen met spierziekten
mensen zeldzame aandoeningen
mensen die gebruik maken van hulpmiddelen
mensen die niet op grond van medicijngebruik worden gevonden
Bijkomend probleem: de uitvoering
Verder maakt de CG-Raad zich ook zorgen over de uitvoering. Er moeten bij de uitvoering van de wet tussen allerlei instanties gegevens worden uitgewisseld. Het risico dat mensen door administratieve fouten niet gevonden worden, is groot. Daarnaast is het de vraag of de onderlinge gegevensuitwisseling tijdig klaar kan zijn.
Waarom is een goede regeling zo belangrijk?
Uit onderzoek van onder andere het Nibud is bekend dat de gemiddelde meerkosten van mensen met een chronische ziekte of handicap gemiddeld 2500 euro per jaar bedragen. Via de Wtcg kunnen ze een deel van die kosten terugkrijgen. Dit is absoluut nodig, omdat hun inkomen gemiddeld lager is dan van de rest van de bevolking. Van de mensen met zware beperkingen heeft zelfs 40% een inkomen rond het bestaansminimum.

Woensdag 19 november vergadert de Tweede Kamer opnieuw over de Wtcg.

Bron: CG-Raad - DovenTV