Image Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) werkt verder onder een andere naam:Welder. Hun missie om mensen met een gezondheidsprobleem of beperking, dus ook slechthorenden, te ondersteunen en versterken blijft overeind. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Een kenniscentrum dat zich inzet voor een
verbinding tussen de leef- en ervaringswereld van mensen met een gezondheidsverhaal of handicap enerzijds en de systeemwereld van wet- en regelgeving en experts op het gebied van werk, sociale zekerheid, zorg en verzekeringen anderzijds. Welder biedt service per e-mail, een telefonische helpdesk, brochures en ook informatie op internet. Bij Welder is uw eigen positie en regie de leidraad.

Particulieren kunnen contact opnemen met de Advieslijn:

0900-4800300.U kunt ook een vraag stellen via de website

www.vraagwelder.nl

Bron: AnnieS