Image Een gehandicapte in dienst nemen is nooit eenvoudig voor een onderneming. Bij Auchan werken er 2.200, volledig geïntegreerd. Als voorbeeld staat Pascale, caissière in de hypermarché van Arras. Haar doofheid belet haar niet om naar de klanten te luisteren. Aan de kassa hangt een discrete affiche. “Als je aan deze kassa passeert, aanvaard je mijn handicap.” Veel klanten zien het niet eens, ze zien ook niet dat de glimlachende jonge dame die hen bedient doof is. Pascale is 28 begon haar stage in juni. Sindsdien heeft ze een tijdelijk contract van 8 maanden, met de hoop om vast in dienst te komen. Net zoals drie andere dove collega’s. Pascale is doof geboren. Ze kan liplezen. “In het begin had ik meer schrik om een fout te maken, dan dat ik bang was van het contact met de klanten. Trouwens aan de kassa proberen de klanten zelf om me recht in mijn gezicht aan te spreken.”
Bij Auchan is de bewustwording al vroeg gekomen en het in dienst nemen van mensen met een handicap beperkt zich niet tot de wettelijke limiet van 6%. Momenteel werken er 2.200 mensen met een beperking bij Auchan op een totaal van 48.000 werknemers. Tachtig procent werken als aanvuller of kassier(ster). En gemiddeld hebben ze al tien jaar anciënniteit in het bedrijf.

Bron: Vertaald nieuws voor Doven