Image Slechthorendheid brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden niet altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Toch kunt u een deel van die kosten terugkrijgen: via de aftrekpost 'buitengewone uitgaven' van de aangifte inkomstenbelasting. Voor 1 april moet u uw belastingaangifte over 2007 indienen. Als u de aftrekpost ‘buitengewone buitengewone uitgaven’ goed invult, kunt u waarschijnlijk geld terugkrijgen. Mensen met een Wajong-uitkering, een lage WAO of WIA-uitkering krijgen altijd geld terug, ook als zij geen 
aantoonbare kosten hebben gemaakt. Mensen die kunnen aantonen dat zij zelf veel hebben bijgedragen aan medische behandelingen, zorg, hulpmiddelen of voorzieningen kunnen een belastingvoordeel hebben van honderden, soms duizenden euro's. Het is dus heel belangrijk dat u aangifte inkomstenbelasting doet over 2007. Vraag zo nodig een P-biljet op over het belastingjaar 2007 of meld u aan voor de elektronische aangifte.
N.B. Voor jonggehandicapten verandert er veel: de toepassing van de jonggehandicaptenkorting in de loonbelasting is uitgebreid. U leest hier meer.

Regels
Voor een juiste berekening heeft u onder meer nodig: de jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie, de polis van uw zorgverzekering, de beschikkingen van de Belastingdienst Toeslagen over de zorgtoeslag en gegevens over de kosten die u in 2007 gemaakt heeft voor medische behandelingen, zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Voor de aftrek van buitengewone uitgaven – voor uzelf of voor uw kinderen - geldt een aantal regels. U kunt bijvoorbeeld geen kosten aftrekken waarvoor u een vergoeding heeft gekregen. Verder kunt u alleen de uitgaven die boven de zogenoemde drempel uitkomen, opvoeren als aftrekpost. Hoe hoog deze drempel is, hangt af van uw drempelinkomen. Uw inkomen kan zo laag zijn dat u niet of nauwelijks belasting hoeft te betalen. Ook dan kunt u geld terugkrijgen, dankzij de speciale Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven.

Invulhulp
Het juist invullen van het aangiftebiljet is niet eenvoudig. Het kan daarom raadzaam zijn om een deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld via uw patiëntenorganisatie. Vanaf eind januari kunt u voor uitgebreide hulp bij uw belastingaangifte over 2007 terecht op: http://www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl/. U kunt ook de uitgebreide brochure ‘Belastingaangifte 2007 in verband met handicap of ziekte’ bestellen.

Wijzigingen
Vanaf 2009 verandert er het een en ander op het gebied van buitengewone uitgaven.
In uw aangifte over 2008 kunt u uw premies voor de Zorgverzekeringswet niet langer opvoeren als aftrekpost. Wel wordt het drempelbedrag voor aftrek verlaagd. Naar verwachting wordt in 2009 een nieuwe regeling voor buitengewone uitgaven in verband met ziekte of handicap. Hier vindt u meer informatie.

Bron:NVVS