Image De Arbeidsinspectie gaat zich de komende maanden richten op de muziek- en theaterwereld. De inspectie controleert onder meer of concertzalen en poppodia genoeg doen om gehoorschade te voorkomen. Zo zou een strijker in een orkest niet direct een blazer achter zich moeten hebben en ondersteunend personeel bij popconcerten moet oordoppen dragen. "Musici krijgen vaak nogal wat decibellen te verwerken, waarbij er gevaar voor gehoorschade is", zegt de Arbeidsinspectie. "En omdat geluid hun werk is, betekent doofheid ook direct dat ze niet meer als musicus kunnen werken." De afgelopen jaren heeft de sector volgens de Arbeidsinspectie hard gewerkt om dit probleem te verminderen. "Hierdoor is het onderwerp niet langer taboe."

Nek, rug en schouder
De controles richten zich ook op het voorkomen van klachten van musici en dansers aan rug, nek en schouder. Meer dan de helft van hen heeft daar volgens de Arbeidsinspectie klachten over. Ook komen er controles in theaters waar technici vaak moeten sjouwen met decorstukken en lichtinstallaties hoog boven het podium moeten aanbrengen.

Tegenwoordig gebruiken de meeste theaters gemechaniseerde hijsinstallaties om decorstukken te verplaatsen. Tot juli doet de Arbeidsinspectie zo'n 150 controles.

Bron: Nos - Hilversum / DovenNieuws.eu