Image “Zijn jouw ouders doof? Hoe hebben jullie dan leren praten?”

Het doel van deze avond/dag is contact hebben met elkaar, ervaringen wisselen en leren van elkaar. Vanaf 16 jaar is iedereen van harte welkom, van doof tot horend. Bij horende kinderen van dove ouders staat het opgroeien in twee werelden centraal, als horende in de horende wereld en als gebarentaalgebruiker in

de dovenwereld.

*      90% Van de dove ouders heeft horende kinderen.

*      Deze kinderen zijn horend, maar voelen zich vaak doof.

*     Omdat ze opgroeien in de dovenwereld als ze nog klein zijn.

*     In de puberteit zie je dat de kinderen meer omgaan met de horenden.

*     Met klasgenoten, met vrienden, met sportmaatjes.

*     Veel horende kinderen van dove ouders voelen zich thuis in de dovenwereld.

*     Ze zijn vaak tweetalig, ze begrijpen Nederlands gebarentaal en gesproken Nederlands.

*     Dat is niet altijd makkelijk.

*     Niet voor de kinderen, maar ook niet voor de dove ouders.

 

Zomaar wat uitspraken van horende mensen, van dove mensen en van coda's (kinderen van dove ouders):
"Ach, zijn jouw ouders doof? Zorg maar goed voor ze".                "Oh, ben jij horend? Dan hoor je er niet bij."
"Wij kunnen er niks aan doen dat we doof zijn".                         "Ik dacht dat ik de enige was".
“Wij kunnen er niks aan doen dat we horen.”                             "Ik wil graag andere coda's ontmoeten".
“Je kunt ook nee zeggen. Je hoeft niet alles alleen te doen.”         "Zeg maar tegen je vader dat...."
“Ook als je alles kunt horen, kun je nog niet alles begrijpen.”       “Je hoort wat de horenden over jouw ouders zeggen".

 

“Als ouders trots zijn op zichzelf, dan kunnen coda's trots zijn op hun ouders.”
Niet gehoord worden?                                                                     Denken dat je alles beter weet?

Horende kinderen van dove ouders nemen een unieke plaats in binnen de dovenwereld. Als kind zijn het net kleine doven in de dovencultuur. Maar ze zijn horend en moeten zich later kunnen redden in de horende wereld. Dat kan gevolgen hebben voor het vinden van een eigen IK. Bijvoorbeeld: wie ben ik? Waar hoor ik thuis, in de dovenwereld of in de horende wereld? Met elkaar praten over deze bijzondere situatie is verhelderend. Je komt tot verrassende ontdekkingen.

 

Behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen?

Dat wordt deze dag/avond gedaan, onder leiding van Bureau DDS. In de vorm van workshops kunnen diverse thema’s worden besproken. Dus niet alleen praten over problemen! Maar van elkaar leren hoe mooi de dovenwereld is! Hoe mooi en uniek het coda zijn is! Hoe lastig het soms is om een coda te zijn! Hoe lastig het soms is om in de dovenwereld te leven!

 

Voor meer informatie, het programma en deelname kunt u kijken op de websites: www.codanederland.nl  en www.swedoro.nl.

U kunt uw vragen mailen naar Swedoro (klik hier ).

Bron: Swedoro/bDDS