Image Op 21 juni j.l. was er een bijeenkomst bij Swedoro. RADAR staat voor gelijke behandeling tegen discriminatie, hun kantoor ligt bij Groot kerkplein te Rotterdam.
Volgens het wettelijk burgerlijk Grondwetboek

Grondwetboek staat in artikel 1:Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegen godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Er werd door RADAR uitgelegd hoe en wat precies discriminatie is en wanneer het plaats kan vinden zoals tijdens een sollicitatiegesprek, via brieven, salarisverhouding tussen blanken en allochtonen, school of werk en nog veel meer.

Het was een boeiende bijeenkomst waarbij vooral is gesproken over de houding van de politie (zie artikel elders op deze website). Er is ook veel gesproken over de diverse werksituaties.

Als er bepaalde zaken zijn op dit gebied dan kan men mailen naar RADAR (mailadres is te vinden via www.radar.nl). Probeer eerst zelf op te lossen voordat je RADAR benadert. Tijdens deze bijeenkomst was extra opvallend dat vooral jonge dove allochtonen geen of zeer moeilijk werk kunnen vinden. Swedoro wilt op dit punt meer aandacht aan besteden.