Dit jaar is de Polano school gestart met activiteiten op de Woensdag-middagen voor de kinderen op de Polano school, ook knutselen hoort hierbij. 

Aangezien er op de Polano school veel aandacht en tijd besteed wordt aan taal ( lezen, spelling) omdat de dove kinderen dit extra nodig hebben, is het dat de midden- en boven-bouw bijna geen tijd meer hebben om nog te knutselen.  Dus word dit nu verzorgd door een vrijwilliger (moeder) van Swedoro.  Vorig jaar is er tijdens de Wapperdag bij Swedoro geld opgehaald en dit word nu ingezet voor de materialen voor de woensdag knutselclub welke 1 x per 2 weken plaatsvindt op de Polanoschool.  Hierbij wat foto's van afgelopen keer knutselen tussen door zullen we nog meer knutselwerkjes laten zien. Klik op "Lees meer" om de foto's te bekijken.