Sam Pattipeiluhu Plateau Prijs

Sam Pattipeiluhu Elk jaar reikt Swedoro (de jury van de Plateau Prijs) tijdens haar Nieuwjaarsreceptie in het Doven Ontmoetings Centrum de Sam Pattipeiluhu Plateau Prijs uit.

Deze prijs wordt gegeven aan iemand die zich heeft ingezet voor de dovengemeenschap in Rotterdam en omgeving.

 

Voorwaarden:

Degene die Sam Pattipeiluhu (1950-1996), doof, leraar, orthopedagoog en/of zijn geschiedenis kent, wilde altijd graag dat Dove mensen wakker zijn, is een voorvechter van de Nederlandse dovengemeenschap. Je bent pas wakker als je aktief meedoet in de Dovenwereld of in de Horende wereld aktief bent voor Doven. Swedoro vindt het belangrijk dat het zijn gedachte van Sam Pattipeiluhu het vrijwilligerswerk kan blijven doorgaan en dat ook de belangen van dove mensen in Rotterdam en omstreken goed worden behartigd. Met deze prijs wil Swedoro daarom gedachte van Sam Pattipeiluhu’s gedachte stimuleren en laten zien dat het welzijn voor doven belangrijk is.

Doel

Sam Pattipeiluhu-Prijs is door het bestuur van Swedoro ingesteld om het belang van welzijn voor doven te onderstrepen en met de werk voor en door doven in brede zin te stimuleren, in Rotterdam en omgeving, met behulp van een der bestuurslid van Swedoro.

Wie kan de prijs krijgen?

De mensen, man/vrouw, doof/horend, blank/kleuring, die werken voor:

 1. vorming, educatie en onderwijs
 2. sport, kunst, cultuur en hobby’s
 3. milieu
 4. hulpverlening en arbeidsintegratie
 5. overig

En de prijs kan naar:

 1. Dove en horende mensen
 2. Organisaties
 3. Groepen mensen (bijv. Commissie, werkgroep etc)
 4. Project
 5. Instellingen/derden
 6. Bedrijven

Mensen die in het bestuur van Swedoro zitten, kunnen niet voorgedragen worden.

Wanneer krijgt men de Sam Pattipeiluhu prijs?

Jury bepaalt, met behulp van een bestuurslid van Swedoro’s voorstellen, eigen keuze een prijs der maximaal 3 jaar. Het kan ook zijn om elk jaar de prijs te kiezen, het hangt geheel af van de aktiviteiten, mits het binnen 3 jaar gebeurt.