Nieuw gebaar voor FCDS

Image Tijdens een poëzieavond in gebarentaal heeft een groep doven zich bezig gehouden met een gebaar voor het FCDS. Wim Emmerik, die veel ervaring heeft op het gebied van NGT en Dovencultuur, gaf leiding aan een ‘gebarenverkiezing’.
En de winnaar was het gebaar van Rennie Kronemeijer:
Sample Image

Sample Image Uitleg:
1e deel 2 C-één-handen tikken enkele keren tegen elkaar
2e deel is het gebaar CENTRUM 5klauwhand, handpalm naar beneden.
Het eerste deel van het gebaar verwijst naar de pompeblêden in de Friese vlag. Het lijkt op een kloppend hart, wat de belangenbehartiging symboliseert. Ook kan men er met enige fantasie twee oorschelpen in zien die samengevoegd worden: de doven en slechthorenden.
Het gebaar voor CENTRUM spreekt voor zich: vanuit dit middelpunt worden alle activiteiten ondernomen.
Het is een prachtig gebaar.
We hebben als FCDS afgesproken dat dit ons nieuwe naamgebaar is.

Anke-Bonny Hijlkema
Beleidsmedewerker / Begeleider vrijwilligers
Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden FCDS
Tjotterstraat 16
8932 AS Leeuwarden
tel. 058-2130537
fax 058-2161432