ANBI-gegevens

# Doelstelling stichting Swedoro:

- Het bevorderen van saamhorigheid tussen doven onderling

- De belangenbehartiging van doven zodat zij gezamenlijk een brug naar de horende samenleving kunnen slaan

- Bevordering van de ontwikkelingen en activiteiten die het welzijn van doven in Rotterdam (en omgeving) - zowel materieel als immaterieel- betreffen

 

# De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: zie https://swedoro.nl/swedoro/beleidsplan-2020-2024

 

# Bestuurssamenstelling:

- Voorzitter: Gera Vonk-Huisjes

- Secretaris: Olga Tiebout

- Penningmeester: Rene van den Boezem

 

# Actueel verslag activiteiten: zie https://swedoro.nl/swedoro/activiteiten-baten-lasten-jaarverslag-2021

 

# Baten en lasten: zie https://swedoro.nl/swedoro/activiteiten-baten-lasten-jaarverslag-2021