Image Psychische hulpverlening aan dove kinderen komt in financiële nood, zo blijkt uit de dreigende sluiting van de speciale voorziening van Kinderpsychiatrisch Centrum Curium in Oegstgeest. Middels Kamervragen vraagt Esmé Wiegman aandacht voor de kwetsbare groep kinderen die de op hen toegespitste hulp hard nodig hebben. Hoewel de psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden in Nederland hoge ogen gooit in het buitenland, blijft de financiering ervan achter bij de 

 

 praktijk. In dit specifieke geval van afdeling De Vlier in het Kinderpsychiatrisch Centrum Curium speelt wederom het kostenplaatje een rol. De Vlier bood als eerste voorziening ter wereld psychische hulp aan dove en slechthorende kinderen. Hulpverlening aan deze doelgroep is complexer dan die aan horende kinderen, onder andere vanwege langere behandelingsduur, toegesneden communicatie met behulp van tolken en extra (continue) scholing van de hulpverleners. Dit kost veel geld. In Kamervragen van Esmé Wiegman wordt het financieringstekort aan de orde gesteld bij minister Klink van Volksgezondheid. Wiegman wil dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van adequate en duurzame psychiatrische hulp gewaardborgd blijft. Eventueel zou de huidige vorm van financiering op een andere manier moeten worden toegesneden.

Bron: Nieuwsbank.nl 

 

 

 

 

17-05-2008

Leiden / Oegstgeest. Dove of slechthorende jongeren met psychiatrische problemen kunnen in de toekomst mogelijk niet meer intern worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De enige aanbieder van die zorg in Nederland, afdeling de Vlier van het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC in Oegstgeest, overweegt haar interne opname afdeling te sluiten. Curium zoekt een nieuwe doelgroep. Reden is dat er bijna geen aanmeldingen voor interne  opnames meer zijn en de komende tijd een groot deel van de tien 'bedden' leeg komt. Een lege afdeling is, zeker met de toenemende marktwerking in de zorg, financieel moeilijk houdbaar.

Er zullen geen patiënten gedwongen vertrekken, maar Curium 'oriënteert zich op de consequenties voor de lange termijn', zegt Robert Vermeiren, medisch directeur van Curium en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.

Binnen drie maanden wordt de helft van de plaatsen opgeheven. Die wil Curium dan voor een andere doelgroep inzetten. Vermeiren: ,,We zijn met partners in de regio aan het bekijken waar de nood het allerhoogst is.''

Redenen voor de terugloop zijn volgens Vermeiren dat steeds meer doven- en andere instellingen ook psychiatrische hulp bieden, dat vaker aan huis gebeurt en de technieken tegen doofheid beter worden. ,,En dat is natuurlijk allemaal geweldig.''

Bron: Leids Dagblad