Image Viataal en de Koninklijke Effatha Guyot Groep zijn voornemens te fuseren. De Raden van Toezicht en de Raden van Bestuur zijn het eens over de uitgangspunten. Dinsdag 9 oktober ondertekenden de bestuurders een fusie-intentieverklaring.

De twee landelijk werkende organisaties leveren zorg en onderwijs aan doven, slechthorenden en mensen met een beperking in communiceren of met spraak/taalproblemen. Viataal en de Koninklijke Effatha Guyot Groep werken al sinds 2003 intensief samen en hebben dit in november 2005 geformaliseerd via een samenwerkingsstichting. De intentieverklaring is een logisch vervolg om per 1 januari 2009 te komen tot een juridisch gefuseerde organisatie.

Meerwaarde fusie
De drijvende visie achter de voorgenomen fusie is het zo dicht mogelijk bij huis aanbieden van de beste zorg en onderwijs. Door hun krachten te bundelen willen de organisaties hun specifieke expertise behouden, uitwisselen en verder versterken. Samen wil men een efficiënte en innoverende maatschappelijke organisatie neerzetten die de belangen van zorg en onderwijs voor auditief en communicatief beperkten als categorale organisatie behartigt. Klanten kunnen nog beter worden ondersteund en thuisnabije zorg en begeleiding blijft ook in de toekomst voor hen toegankelijk. Daarnaast verwachten de organisaties door het bestuurlijk samengaan een krachtig antwoord te kunnen geven op nieuwe ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs en zorg. Voor medewerkers biedt de fusie meer kansen voor expertise- en loopbaanontwikkeling.

Intensieve samenwerking
De organisaties werken al ruim vijf jaar intensief samen. Deze samenwerking is ingezet en verder uitgebouwd vanuit het streven om kwalitatief goede zorg, onderwijs en diagnostiek te bieden door het delen en samen ontwikkelen van expertise. Een belangrijk resultaat van de samenwerkingsstichting is Pontem: een eigenstandig centrum voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Beide organisaties onderhouden ook goede samenwerkingscontacten met andere organisaties die onderwijs en/of zorg leveren aan auditief en communicatief beperkten. Aan deze contacten wordt door beide bestuurders een groot belang gehecht. Deze contacten zullen, ook in het belang van klanten, zeker in stand worden gehouden en waar mogelijk worden versterkt.

Nieuwe organisatie
Beide organisaties behouden hun eigen klanten en dienstverlening. Ze willen hun bestaande namen en levensbeschouwelijke visies behouden en zich in de eerste plaats concentreren op verdere verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening. Door bestaande structuren zoveel als mogelijk in stand te houden, worden door deze fusie geen directe gevolgen voor medewerkers verwacht.

Bron: Doof.nlViataal wil met KEGG fuseren

Donderdag 11 oktober 2007 - SINT-MICHIELSGESTEL - Viataal uit Sint-Michielsgestel en de Koninklijke Effatha Guyot Groep uit Zwolle willen gaan fuseren. De twee instellingen die zorg en onderwijs leveren aan doven, slechthorenden en mensen met spraak- en taalproblemen werken al sinds 2003 samen.
 

Viataal, dat 1800 medewerkers heeft, is gelijktijdig bezig met een fusie met Sint Marie uit Eindhoven. Deze organisatie heeft nog eens 500 medewerkers. De KEGG heeft ruim 1900 medewerkers. In totaal hebben beide organisaties zo'n 8000 cliënten en 120 vestigingen verdeeld over Nederland.
"We werken al vijf jaar nauw samen. De enig logische stap is nu een fusie", zegt Viataal-bestuurder Bas van den Dungen. Dinsdag hebben beide besturen een intentieverklaring getekend voor de fusie.
Terwijl Viataal in Zuid-Nederland actief is, blijkt de KEGG dé zorginstelling voor doven en slechthorenden boven de lijn Rotterdam, Utrecht en Enschede. Van den Dungen benadrukt dat de fusie geen gevolgen heeft voor personeelsleden. "De werkgelegenheid is gegarandeerd. Misschien dat we wel kritischer gaan kijken naar het vervangen van mensen die vertrekken, bijvoorbeeld bij ondersteunende diensten. Maar dat gebeurt nu ook al", zegt Van den Dungen.
Als formele fusiedatum is 1 januari 2009 gepland. Voor die tijd moet de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, hier een oordeel over vellen.
Viataal en de KEGG worden na de samenvoeging de grootste zorginstelling voor doven en slechthorenden in Nederland.

Bron: Brabants Dagblad