Onderwijs voor doven door Trainingshub

Wij van de Trainingshub zijn er voor alle soorten mensen, ongeacht of je doof, horend, tolk, slechthorend, wel of niet CI-dragend of plotsdoof bent.

 Je bent hier sowieso welkom! Maar we zien ook dat er nogal wat ongelijkheid is voor en soms ook moeite is rondom de acceptatie van dove mensen. 

Om de gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van doven in Nederland een boost te geven, organiseren wij al sinds het begin van de

Trainingshub scholing en kennisavonden voor doven, horenden en tolken. Waar dove docenten en rollenspelen gewoon goed betaald worden voor

hun werk en waar, in onze ogen, iedereen gelijk is aan elkaar. 

 

 

voor meer info :https://www.trainingshubwoerden.nl/onderwijs-voor-doven/vca/