Image BRUMMEN - De hele tijd dat Elisabeth Colenbrander (62) aan het woord is, glinsteren haar ogen. De Brummense is alweer enkele weken terug van haar twaalfde reis naar India, maar ze is er nog helemaal vol van. Colenbrander is de stuwende kracht achter de Stichting Connecting Hearts, die in India diverse projecten sponsort waarvan kinderen in penibele situaties profiteren. Zij belandde destijds bij

'een spirituele zoektocht' voor het eerst in India.

De jongste loot aan de projectenstam van Connecting Hearts is de Parivarthana School in Guntur, in noord-oost Andhra Pradesh. Dit is een school voor kinderen die doof(stom) zijn en een verstandelijke beperking hebben. De momenteel 48 kinderen worden door vier leden van een familie opgevangen in een, zoals Colenbrander het omschrijft, 'heel, oude afbraakschuur'. Deze beschikt slechts over één wc en één waterput. De vier begeleiders, die dag en nacht in touw zijn, brengen de kinderen de gebarentaal bij en leren hen bijvoorbeeld dansen op geluidstrillingen en aanwijzingen.

Colenbrander had ditmaal namens haar stichting achtduizend euro te besteden. Hiervan was ruim tweeduizend euro afkomstig van de Johanna Huiskampschool in Eerbeek, die vorig jaar een pleinfeest hield. De Stichting H.A.N.D. in Zutphen en de Actie Hongerpot Eerbeek hebben ook een steentje bijgedragen.

Met dit geld is in een jaar tijd een compleet nieuw kindertehuis (casco) verrezen. Colenbrander: "Ik ben opbouwster en netwerkster en ik onderhoud contacten met de plaatselijke bevolking. Middenstanders hebben de grond beschikbaar gesteld, geld geschonken en de bouw geregeld. Het fundament stond er al. Met die achtduizend euro kan het worden afgemaakt. Het is echt bijzonder dat ze nu zelf ook hebben meegewerkt."

Volgens de enthousiaste Brummense wordt het nieuwe tehuis - waarin plek is voor honderd kinderen - een soort zorgboerderij. Binnen komen onder meer een boekbinderij, een kaarsenmakerij en en computerruimte. Buiten verrijst een groot podium voor toneel en zelfexpressie en worden moestuinen aangelegd. "De kinderen kunnen écht gaan meedoen aan de maatschappij. Het is zo'n fantastisch leuk project. Ik ben er helemaal gek van."

Twee andere projecten die Connecting Hearts in India van de grond heeft gekregen zijn een weeshuis in Ramari (zuid-oostelijke deelstaat Karnataka) en Sooriya Udayam Illam, een opvangtehuis voor onder anderen tsunamiwezen in Pondicherry (zuidelijke deelstaat Tamil Nadu). Laatstgenoemd project wordt ook gesponsord door Wilde Ganzen en is overgedragen aan de Stichting Befriend Foundation in Amsterdam.

Colenbrander, die tevens een aantal Indiase schooltjes sponsort, wil dolgraag aan iedereen die het maar horen wil over de projecten en het leven in India vertellen. Op verzoek geeft zij lezingen. Haar jongste reis naar India is op dvd vastgelegd, zodat belangstellenden met eigen ogen kunnen zien waarvoor Connecting Hearts zich inzet. "Ik hoop dat hierdoor meer mensen enthousiast raken en wat willen doen om die mooie kinderen een beter leven te geven."

- zie www.connectinghearts.nl .

Bron: De Stentor